0
Yunus
Editör
20 Temmuz 2023 1525

Bağımsızlık Sözleri

Bağımsızlık sözleri, bağımsızlık fikrini veya arzusunu ifade eden sözlerdir. En güzel ve anlamlı bağımsızlık sözlerini okumak istiyorsanız, inceleyin!

Bağımsızlık İle İlgili Mesajlar

"Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir ve bununla yaşarım." - Mahatma Gandhi

"Bir halkın kendi kaderini tayin hakkı, tüm ulusların kutsal bir hakkıdır." - Woodrow Wilson

"Hiçbir ulus diğer bir ulusun hükmetme hakkını tanımamalıdır." - Thomas Jefferson

"Bir halk, özgürlüğünü almak ve korumak için her türlü mücadeleyi yapmalıdır." - Nelson Mandela

"Bağımsızlık, insanlık için en değerli hazine ve en büyük kahramanlık meziyetidir." - Jawaharlal Nehru

"Bağımsızlık olmadan adalet olmaz, adalet olmadan ise insanlık olmaz." - Ho Chi Minh

"Bir millet, bağımsızlığını kaybedene kadar mücadele etmeye devam etmelidir." - Thomas Paine

"Bağımsızlık; kimliğimizi, kültürümüzü ve özgürlüğümüzü korumak için savaşmaktır." - Sukarno

"Bağımsızlık, bir milletin yaşam hakkıdır ve her türlü fedakarlıkla korunmalıdır." - Kwame Nkrumah

"Bir ulus özgürlüğünü kaybedene kadar bağımsızdır." - Will Durant

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
BayiGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
BAYiGRAM

Bağımsızlık Sloganları

Özgürlüğümüz için mücadele!

Bağımsızlık hakkımızdır!

Özgür olmak istiyoruz!

Bağımsızlık için birlik olalım!

Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz!

Kendi kaderimizi belirlemek istiyoruz!

Bağımsızlık, hürriyetimizin anahtarıdır!

Bağımsızlık için savaşmaktan vazgeçmeyelim!

Egemenliğimiz bizimdir, bağımsızlık istiyoruz!

Bağımsızlık, geleceğimizin teminatıdır!

Bağımsızlık, onurumuzun ifadesidir!

Kendimize güveniyoruz, bağımsızlığa ihtiyacımız var!

Özgürlük için ayaklanalım!

Hiçbir güç bizi yönetmesin, bağımsızlık istiyoruz!

Ulusal bağımsızlık, toplumsal refahın anahtarıdır!

Özgür olmak bizim doğal hakkımız!

Bağımsızlık için omuz omuza!

Bağımsızlık isteği asla sönmeyecek!

Egemenlik milletindir, bağımsızlık bizimdir!

Güçlü ve bağımsız bir gelecek için mücadele edelim!

Bağımsızlık Sözleri Ve Alıntıları

“Hürriyet kayıtsız şartsız serbest olmak değildir. Onun akitleri, şartları vardır. Kayıtsız şartsız serbest olmak ormanlardaki hayvanlara mahsustur. İlmî esaslara göre ferdin hürriyeti başkasının hürriyetinin hududu ile sınırlıdır. Başkasının hürriyet hakkını tanımayan kendi hürriyet hakkını da tanıtamaz. Siyasi anlayış sahibi olan hakiki ve zeki inkılapçılar bu lekeden masundurlar. Onlar ne vakit şiddet ne vakit yumuşaklık göstereceklerini bilirler. Milletlerini hürriyet ve adalete doğru yürütürler.”

“İstiklâl-i tam, bizim bugün deruhte ettiğimiz vazifenin ruh-u aslısıdır. Bu vazife bütün millete ve tarihe karsı deruhte edilmiştir. Bu vazifeyi deruhte ederken, kabiliyeti tatbikiyesi hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat netice olarak hasal ettiğimiz kanaat ve iman, bunda muvaffak olabileceğimize dairdir. Biz böyle bir ise başlamış adamlarız. Biz yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. İstiklâl-i tam denildiği zaman tabii ki siyasi, mali iktisadi adli, askeri, her hususta istiklâl-i tam demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalin mahrumiyeti demektir.”

“Meslekî içtimaî itibariyle dahi düşündüğümüz zaman biz hayatını, istiklalini kurtarmak için çalışan bir halkız.”

“Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”

“Milletin esaretten kurtuluşu, egemen ve bağımsız olarak topraklarımızda yaşayabilmesi, ancak azimkâr ve namuslu ellerin milleti kasa ve doğru yoldan haklarını korumaya ve bağımsızlığa sevki ile kabil olacaktır.”

“Millî benliğini yitirmiş uluslar başka milletlerin avıdır.”

“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.”

“Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun.”

“Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.”

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim.”

Kaynak: Wikiquote

Bağımsızlık Üzerine Sözler

"Bağımsızlık, insanın kendisi olması ve özgürce yaşamasıdır." - Mahatma Gandhi

"Bağımsızlık, özgürlüğü seçebilme yeteneğidir." - John F. Kennedy

"Bağımsızlık, insanın kendi değerleri ve inançları doğrultusunda hareket etme özgürlüğüdür." - Nelson Mandela

"Bir milletin bağımsızlık aşkı, onun varoluşunun en önemli göstergesidir."

"Bağımsızlık, insanın kendini keşfetmesi ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarması için gereklidir." - Rosa Parks

"Bağımsızlık, düşünce özgürlüğünün ve insan haklarının korunmasıdır." - Thomas Jefferson

"Hiç kimse, bir başkasının bağımsızlık hakkını gasp etmeye veya sınırlamaya hakkı yoktur." - Franklin D. Roosevelt

"Bağımsızlık, bir milletin kendi kaderini tayin hakkını savunmasıdır." - Ho Chi Minh

"Bağımsızlık, insanların birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşabileceği bir toplumu inşa etmek demektir." - Desmond Tutu

"Bağımsızlık, insanın özgürce düşünmesi, konuşması ve eylemde bulunması için gerekli bir temel hak ve değerdir." - Malala Yousafzai

En Güzel Bağımsızlık Sözleri

"Bağımsızlık, yaşamın nefes aldığı anlardır." - Victor Hugo

"Bağımsızlık, insanın kendini keşfetme yolculuğunda özgürce ilerlemesidir." - Ralph Waldo Emerson

"Bağımsızlık, kendi kanatlarıyla uçabilme cesaretidir." - Simone de Beauvoir

"Bağımsızlık, zincirlerinden kurtulup gökyüzüne yükselme cesaretiyle gerçekleşir." - Maya Angelou

"Bağımsızlık, haksızlığa karşı durmak ve adalet için savaşmaktır." - Bob Marley

"Bağımsızlık, hayallerini gerçekleştirmek için gereken gücü bulmaktır." - Walt Disney

"Bağımsızlık, umutların yeşerdiği ve cesaretin doğduğu bir yerdir." - Helen Keller

"Bağımsızlık, zihnin engellerini aşarak özgür düşüncelere ulaşmaktır." - Friedrich Nietzsche

"Bağımsızlık, kendi değerlerine ve inançlarına sadık kalmak için verilen mücadelenin sonucudur." - Aung San Suu Kyi

"Bağımsızlık, insanın kendi yollarını seçebilmesi ve hedeflerine doğru ilerleyebilmesidir." - J.K. Rowling

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu