0
Yunus
Editör
25 Nisan 2023 3492

En Güzel Felsefi Sözler

Derin düşündüren, ünlü düşünürlerin etkileyici, sıradışı, anlamlı veya laf sokan felsefik sözlerini tek bir listede resimli olarak öğrenebilirsiniz.

En Güzel Filozof Sözleri       

Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. - Eflatun

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. - Eflatun

İnsan "ne ise o olmayı" reddeden tek yaratıktır. - Mahatma Gandhi

Devlet olmadan insanın yaşamı yalnız, fakir, mutsuz ve kısadır. - Thomas Hobbes

Olabilecek dünyaların en iyisinde yaşıyoruz. - Gottfried Wilhelm Leibniz 

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. - Sokrates

Yetenek hiçbir zaman kendisine olan talebi karşılayamayacaktır. - Konfüçyüs

Herkesin ihtiyacı olduğu, insan olmakla başlar; özgür olmakla devam eder; fikir sahibi olmakla son bulur. - Aristoteles

Aşk, aynı zamanda sevgiye yönelik bir arayıştır. Ama sevgi, aşkın daha yavaş, daha uzun ve daha sabit bir biçimidir. - Nietzsche

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
BayiGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
BAYiGRAM

Derin Düşündüren Felsefi Sözler

Bilgi, kendini bilme yolculuğunda başlar. - Plato

Doğru ve yanlış kavramları sadece insanlar yarattı, doğa ise tek başına varoluşunu sürdürür. - Confucius

Hayat, kendini tanıma yolculuğudur ve gerçek özgürlük, kendine sahip olmakla elde edilir. - Aristotle

Gerçek ahlak, insanın kendi doğasının özgürlüğüdür. - Baruch Spinoza

Bir şeyin anlamı, onun kendisi değil, ona yüklenen anlamdır. - Jean-Paul Sartre

Bir insanın zihnindeki sınırlar, dünyadaki gerçek sınırlardan daha büyüktür. - Ludwig Wittgenstein

Sıradışı Felsefi Sözler

Bir insan sadece kendisini bilir ve kendi bilincinin ötesinde hiçbir şey bilemez. - Immanuel Kant

Varoluş, bir problem değil, bir gizemdir. - Gabriel Marcel

Özgürlük, sadece başka bir zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. - Jean-Paul Sartre

Varlık, bir eksiklik ya da kayıp tarafından tanımlanır. - Martin Heidegger

Düşünmek, kendi kendisiyle konuşmaktır ve herhangi bir ziyaretçiye açıktır. - Plato

Bir şeyin anlamı, ona nasıl tepki verdiğimizde yatar. - Ludwig Wittgenstein

Bir şeyin yalnızca ne olduğunu bilmek, onu nasıl kullanabileceğimizi bilmek değildir. - Friedrich Nietzsche

İyi ve kötü, kendine has değil, zihinlerimizin yarattığı kavramlardır. - Baruch Spinoza

Hayatta tek bir gerçek vardır, o da değişimin sürekliliğidir. - Leon Trotsky

Etkileyici Felsefik Sözler

Mutlu olmak, seçmeyi öğrenmektir. Sadece uygun hazları değil, yolunu, mesleğini, yaşama ve sevme tarzını seçmeyi öğrenmektir. Komşularını, arkadaşlarını, hayatını üzerine inşa edeceği değerlerini seçmektir. - Frederic Lenoir

Hayatta her şey zıddı ile bir aradadır." - Heraclitus

Bir insanın ne olduğunu değil, ne yapacağını değerlendirmeliyiz. - Immanuel Kant

Gerçek felsefi soru, yaşamın anlamıdır. - Albert Camus

Bir insan sadece kendisini bilir ve kendi bilincinin ötesinde hiçbir şey bilemez. - Immanuel Kant

Bir insanın bilgisi, onun doğruyu arama azmiyle ölçülür. - Confucius

Hayatın anlamı, kendine anlam katmaktır. - Jean-Paul Sartre

Dünyayı anlamak, onu değiştirebilmek için ilk adımdır. - Karl Marx

Bir insanın sınırları, düşündüklerinden daha azdır. - Friedrich Nietzsche

Bir şeyin anlamı, ona nasıl tepki verdiğimizde yatar. - Ludwig Wittgenstein

Bir insanın karakteri, o insanın kaderidir. - Heraclitus

Varoluş, bir problem değil, bir gizemdir - Gabriel Marcel

Özgürlük, sadece başka bir zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. - Jean-Paul Sartre

Eğer gerçekten anlamak istiyorsanız, önce sevgiye ihtiyacınız vardır. - Friedrich Nietzsche

Gerçek, hayatın içindeki tecrübelerimizde yatar. - John Dewey

Herkesin bir filozof olduğu an, sormaya başladığı andır. - Plato

Özgürlük, sorumluluğun kabul edilmesiyle elde edilir. - Jean-Paul Sartre

Bir insanın hayatındaki en önemli karar, kendi düşünceleriyle yüzleşmek için verdiği karardır. - Plato

Laf Sokan Felsefi Sözler

Temelini kişisel çıkardan almıyorsa, hiçbir çalışma sağlam olamaz. Bu, genel bir gerçektir, felsefi bir gerçektir. - Lev Tolstoy

Kendimiz hakkındaki şüphelerimiz olmasa, kuşkuculuğumuz hükümsüzleşir, genel geçer endişe, felsefi doktrin olurdu. - Emil Michel Cioran

Sorunların hepsinin temelinde bir felsefi boyut yatmaktadır. Bu felsefi boyutu açık seçik ortaya koymadıkça, sorunları çözecek güce ve yeterliliğe hiçbir zaman ulaşamazsınız. - Doğan Cüceloğlu

Bir insanın ne olduğunu söyleyen, ne yaptığı değil, ne yaptığından dolayı hissettirdikleridir - Carl Jung

Bir insanın zekası, başkalarının fikirlerine katlanabileceği ölçüdedir. - Jean de la Bruyere

Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, önce düşüncelerinizi değiştirin. - Norman Vincent

Başkalarının hatalarını aramak kolaydır, ama onların erdemlerini bulmak ise zordur. - Confucius

Eğer bir insanın söylediği ile yaptığı birbirini tutmuyorsa, söylediğine değil yaptığına inanın. – Epiktetos

Gerçek bir lider, takipçilerinin kalplerini kazanır, zihinlerini değil. - John C. Maxwell

Mutluluk, olması gereken değil, olduğunuz şeydir. - Buddha

Ünlü Düşünürlerin Felsefi Sözleri

Korkuyla mücadele etmenin en iyi yolu güven geliştirmektir. Nefretle mücadele etmenin en iyi yolu da onun zıddını geliştirmektir: merhamet. –  Frederic Lenoir

Bir insanın karakteri, başkalarına karşı değil, yalnız kaldığı zaman gösterdiği davranışlarıyla ortaya çıkar. - Arthur Schopenhauer

Hayatta ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın, umutsuzluğa kapılmayın. Daima daha iyi bir yol vardır. - Nelson Mandela

Gerçek bilgelik, en büyük acılardan ve hayal kırıklıklarından bile ders alabilme yeteneğidir. – Confucius

Hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, hiçbir şey yapmamaktır. - Theodore Roosevelt

Bir şeyin olduğu gibi görünmesi onun gerçek olduğu anlamına gelmez. – Epiktetos

Bir insanın mutluluğu, kendi iç dünyasında yattığı gibi, kendi elindedir. - Aristoteles

İnsanlar doğru ve yanlış yapmak arasında tercih yaparlar. Benim tercihim her zaman doğrudan yana olmuştur. – Socrates

Bir insanın değeri, yapabildiği işlerle ölçülemez, aksine karakteriyle ölçülebilir. - Immanuel Kant

Bir insanın gerçek doğası, onun seçimleriyle ve davranışlarıyla ortaya çıkar. - Jean-Paul Sartre

Anlamlı Felsefi Sözler

Hayatı sorgulayan insan, hayatı yaşayan insandan daha değerlidir. - Sokrates

Düşünceleriniz hayatınızı şekillendirir. O halde düşüncelerinizi doğru seçin. - Buddha

Kendini tanımak, bilgelik yolculuğunun ilk adımıdır. - Aristoteles

Her şey akar, hiçbir şey sabit kalmaz. - Heraclitus

Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, önce onu kabul etmelisiniz. - Carl Jung

Gerçek mutluluk, başkalarına hizmet ederken bulunur. - Dalai Lama

Bir insanın karakteri, davranışlarından değil, olaylara verdikleri tepkilerden anlaşılır. - Epiktetos

Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, önce kendinizi değiştirin. - Mahatma Gandhi

Kendinize karşı dürüst olun. Bu, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmenin ilk adımıdır. - Virginia Woolf

Felsefi Aşk Sözleri

Bir insan soylu, iyi huylu, kendisine uygun şekilde birini seviyorsa ya da sevmişse o kimse âşıkların küçük şeylerden büyük kavgalar çıkardıklarına ve birbirlerine zarar verdiklerine yönelik sözlerimizi duysa bu lafın denizciler arasında büyüyüp güzel bir aşk yaşamamış insanlar tarafından söylendiğini düşünüp Eros'u eleştirmemize izin verir miydi? - Platon (Eflatun)

Felsefe ve aşk, görünmeyen evrenlerde birbirlerine kılıç çekmiş bekliyor. Ama savaş ve cinsellik yekvücuttur. - Albert Sanchez Pinol

Aşk bağımsız, ayrı bireyler varsayar ve bu ayrılığı aşmaya çalışır. - Lars Svendsen

Bazen uzak ve buğulu bir aşk düşlüyorum, bir parfümün şizofrenisi gibi.. - Emil Michel Cioran

Zevk-acı, çekim-itim, aşk-nefret; bunlar şimdiye değin incelenmiş yapılardır. Buna göre kompleksler, sosyo-kültürel buyrukların cinsel ve saldırgan tepilerine karşı koyan bizim doğamızla kültürümüz arasındaki sürekli çatışmadan ileri gelir. - Jean Paul Charrier

Âşık olan herkes felsefe yapar ve her felsefe yapan âşıktır. - Nora Kreft

Bütün duygular içerisinde aşk ve kıskançlık kadar insanı cezbeden başka bir şey yoktur. - Francis Bacon

Mantık dışı arzular en iyi olma düşüncesine baskın çıkarak insanı güzellikten keyif almaya yöneltir ve bedene yönelik cinsel arzularla güçlenerek bu gücünden dolayı aşk adını alır. - Özlem Küskü

Aşkın insanı kör ettiğini söylerler; hâlbuki aşk bundan da fazlasını yapar -sağırlaştırır ve felç eder.  Soren Kierkegaard

Onu seviyor ve ondan nefret ediyorum. - Shakespeare

O zaman ne çılgınca ne de ölçüsüzce ve azgınca olan hiçbir şey gerçek aşk ile bir araya getirilmemeli. - Platon (Eflatun)

Anlaşılması Zor Felsefi Sözler

Şunu söylemek tuhaf olur: "Bir süreç, gerçekleştiği zaman gerçekleşmediği zamankinden farklı görünür." Veya bir kırmızı leke orada olduğunda orada olmadığı zamankinden farklı görünür -ama dil bu farkı soyutlar, zira o leke orada olsa da olmasa da bir kırmızı lekeden söz eder. - Ludwig Wittgenstein

Kişi kendi zamanının ilerisindeyse yalnızca, gün gelir, zaman onu yakalar.

Senden hoşlanmayan birine iyi davranmak, çok fazla iyi huyluluğun yanı sıra çok fazla incelik de gerektirir.

Hayat taşınması güç hale geldiğinde insan iyileştirmeler düşünür. Ama en önemli ve etkili iyileştirme, yani kendi tutumuyla ilgili olanı, kolay kolay aklına gelmez; buna ancak en büyük güçlükle karar verebilir.

Emin olmak mümkün değilse, bir şeye inanmak için sebeplerimizin olması niçin mümkün olsun?

Zaman ve mekanda tek tek var olan her şey dolayımlı olarak nesneleşmiştir; yani insan zekası ve düşüncesi aracılığıyla nesneleşmiştir. - Arthur Schopenhauer

Her aptal kendine hayran kalacak daha büyük bir aptal bulur. - Soren Kierkegaard

Kadın kendini geri kazanmalı, kimliğini erkeğin kimliğine bağımlı kılmaktan vazgeçmeli. Çünkü kadını baskı altında tutan yalnızca erkek değildir, yaşamının sorumluluğunu ele almayan kadın kendi kendine de baskı uygular. - Jostein Gaarder

Aynı hatayı 78. defa yapmadan önce; Artık eski ben değilim, artık yeni bir kimliğim. - Voltaire

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu