0
Yunus
Editör
24 Temmuz 2023 1878

Demokrasi Sözleri

Demokrasi sözleri, demokrasinin temel değerlerini, ilkelerini ve ideallerini ifade eden sözlerdir. Demokrasi ile ilgili sözleri şimdi inceleyin!

Demokrasi İle İlgili Sözler

"Demokrasi, bir milletin kendisini yönetme sanatıdır."

"Demokrasi, halk için, halk tarafından, halkla birlikte yapılan bir iştir." - Abraham Lincoln

"Demokrasi, fikirlerin çatıştığı, görüşlerin çoğulculuğunun kabul edildiği bir arenadır." - Barack Obama

"Demokrasi, farklı düşüncelerin bir arada barış içinde ifade edildiği bir rejimdir." - Winston Churchill

"Demokrasi, çoğunluğun hükümet şeklidir, ancak azınlığın haklarını gözeten bir yapıya sahip olmalıdır." - John F. Kennedy

"Demokrasi, insanların fikirlerini özgürce ifade etmeleri, seçimlerde katılım sağlamaları ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmalarıdır." - Nelson Mandela

"Demokrasi, insanların eşit haklara sahip olduğu ve devletin onların refahını sağlamak için var olduğu bir düzendir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, adaletin ve özgürlüğün yoludur, insanların kendi kaderini belirlemesi için bir fırsattır." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, toplumun tüm üyelerine eşitlik, adalet ve özgürlük sağlayan bir sistemdir." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, çoğunluğun isteklerine saygı gösterirken, azınlıkların haklarını koruyan bir denge unsuru olarak işlev görmelidir." - Thomas Jefferson

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
BayiGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
BAYiGRAM

Demokrasi İle İlgili Kısa Sözler

"Demokrasi, halkın sesidir."

"Demokrasi, özgür düşüncenin güvencesidir."

"Demokrasi, insan haklarının temelidir."

"Demokrasi, çoğunluğun azınlığa saygı duyduğu bir sistemdir."

"Demokrasi, herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu bir rejimdir."

"Demokrasi, halkın katılımıyla güçlenir."

"Demokrasi, barış ve istikrarın kaynağıdır."

"Demokrasi, insanların kendi geleceklerini belirleme hakkını sağlar."

"Demokrasi, toplumsal çeşitliliği kucaklayan bir yapıdır."

"Demokrasi, güçlü bir toplumun temel taşıdır."

Demokrasi Üzerine Özlü Sözler

"Demokrasi, bütün sistemlerin en iyisi olmasa da, şu ana kadar bulunmuş en iyi sistemdir." - Winston Churchill

"Demokrasi, insanın insan üzerindeki en insancıl egemenliğidir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, özgürlüğü yücelten, adaleti sağlayan ve halkın iradesini yansıtan bir güçtür." - Nelson Mandela

"Demokrasi, insanların fikirlerini özgürce ifade ettiği, hoşgörünün ve diyalogun hüküm sürdüğü bir düzendir." - Kofi Annan

"Demokrasi, halkın bir araya gelerek kendi kaderini belirleme hakkını kullanmasıdır." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, halkın sorumluluğu ve katılımıyla ayakta durur." - John F. Kennedy

"Demokrasi, insanların birlikte yaşama iradesinin en güçlü ifadesidir." - Vaclav Havel

"Demokrasi, herkesin eşit haklara sahip olduğu ve insan onurunun korunduğu bir sistemdir." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, çoğunluğun iradesine dayanırken, azınlıkların haklarını gözetir." - Habib Bourguiba

"Demokrasi, hürriyetin ve adaletin anayasasıdır." - John Adams

Demokrasi Hakkında Söylenen Sözler

"Demokrasi, kölelerin hayalini kurduğu, özgür insanların sahip olduğu bir rejimdir." - Abraham Lincoln

"Demokrasi, halkın ayakta durduğu, hükümetin insanların hizmet ettiği bir düzendir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, düşüncelerin çatıştığı, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüldüğü bir sistemdir." - John F. Kennedy

"Demokrasi, insanların birbirine güvendiği ve birlikte çalıştığı bir yapıdır." - Ronald Reagan

"Demokrasi, halkın iradesini yansıtan ve onların haklarını koruyan bir rejimdir." - Nelson Mandela

"Demokrasi, insanların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, eleştirel düşünceye değer veren bir düzenin temelidir." - Vaclav Havel

"Demokrasi, halkın kendi kaderini belirlediği ve geleceğini şekillendirdiği bir sistemdir." - Benazir Bhutto

"Demokrasi, adaletin ve eşitliğin teminatıdır, insan haklarının korunduğu bir yapıyı sağlar." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, farklılıkların bir araya geldiği, hoşgörünün ve saygının öne çıktığı bir düzenin anahtarıdır." - Kofi Annan

"Demokrasi, halkın katılımıyla güçlenir ve toplumun ilerlemesini sağlar." - Ellen Johnson Sirleaf

Demokrasi Sözleri Ve Alıntıları

"Demokrasi, herkesin fikrini söyleme hakkına sahip olduğu bir rejimdir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, halk için halk tarafından halkla birlikte yönetim anlamına gelir." - Abraham Lincoln

"Demokrasi, herkesin eşit olduğu ve herkesin katkıda bulunma fırsatına sahip olduğu bir sistemdir." - Nelson Mandela

"Demokrasi, farklı düşüncelere saygı gösteren ve çoğunluğun azınlığın haklarına saygı duyduğu bir rejimdir." - John F. Kennedy

"Demokrasi, toplumun herkesin gücünü dengelediği ve bireylerin özgürce ifade etme hakkına sahip olduğu bir düzendir." - Martin Luther King Jr.

"Demokrasi, adaletin ve özgürlüğün gerçekleştiği bir rejimdir." - Mustafa Kemal Atatürk

"Demokrasi, insanların fikirlerini özgürce ifade etmesini sağlayan ve toplumun ilerlemesini teşvik eden bir sistemdir." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, her bireyin eşit ve özgür olduğu, farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı bir düzenin temelidir." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, karşılıklı anlayış, işbirliği ve uzlaşma üzerine inşa edilen bir rejimdir." - Jimmy Carter

"Demokrasi, insanların iradesinin yön verdiği bir sistemdir ve halkın katılımıyla güçlenir." - Winston Churchill

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu