0
Yunus
Editör
27 Haziran 2023 2331

Anlamlı İngilizce Sözler

İngilizce sözler, anlamlı, resimli olarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşmak için önemlidir. Şimdi en iyi İngilizce sözleri sevdiğinize gönderin!

Anlamlı İngilizce Sözler

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)

"Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt (Yapabileceğine inan, işte o zaman yarı yolda gibisin.)

"In the middle of every difficulty lies opportunity." - Albert Einstein (Her zorluğun ortasında bir fırsat vardır.)

"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs (Harika bir iş çıkarmak için yapmakta olduğun şeyi sevmektir.)

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker (Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.)

"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson (Saate bakma; onun yaptığını yap. Devam et.)

"The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams." - Oprah Winfrey (Gerçekleştirebileceğin en büyük macera, hayallerinin yaşamını sürdürmektir.)

"The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today." - Franklin D. Roosevelt (Yarının gerçekleştirilmesindeki tek sınırlama, bugünkü şüphelerimiz olacaktır.)

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill (Başarı kesin değildir, başarısızlık bitik değildir: Önemli olan devam etme cesaretidir.)

"Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart." - Roy T. Bennett (Zihnindeki korkulara teslim olma. Kalbindeki hayallere göre hareket et.)

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
BayiGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
BAYiGRAM

En Güzel İngilizce Sözler

"Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt (Yapabileceğine inan, yarı yoldasın.)

"Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson (Saate bakma; onun yaptığını yap. Devam et.)

"The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs (Harika işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir.)

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts." - Winston Churchill (Başarı son değildir, başarısızlık bitmiş değildir: Devam etme cesareti önemlidir.)

"The harder you work for something, the greater you'll feel when you achieve it." - Unknown (Bir şey için ne kadar çok çalışırsanız, ona ulaştığınızda o kadar büyük hissedeceksiniz.)

"Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart." - Roy T. Bennett (Zihninizdeki korkulara boyun eğmeyin. Kalbinizdeki hayallerin sizi yönlendirmesine izin verin.)

"Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Albert Schweitzer (Başarı, mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk, başarının anahtarıdır. Eğer yaptığınız işi seviyorsanız, başarılı olacaksınız.)

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt (Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlara aittir.)

"Difficult roads often lead to beautiful destinations." - Unknown (Zorlu yollar genellikle güzel hedeflere yol açar.)

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis (Başka bir hedef belirlemek veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz.)

Kısa İngilizce Sözler

Büyük düşün ve başarısız olmaktan çekinme. (Dream big and dare to fail.)

Eylemler sözcüklerden daha fazla şey ifade eder. (Actions speak louder than words.)

Kendin ol; zaten herkes başkası olmuş durumda. (Be yourself; everyone else is already taken.)

En iyi henüz gelmedi. (The best is yet to come.)

Mükemmel anı beklemeyin, anı yakalayın ve mükemmelleştirin. (Don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.)

Mutluluk bir seçimdir, sonuç değil. (Happiness is a choice, not a result.)

Başarı kesin değildir, başarısızlık bitik değildir: önemli olan devam etme cesaretidir. (Success is not final, failure is not fatal: it's the courage to continue that counts.)

Hayat bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Life is a journey, not a destination.)

Her gün yeni bir başlangıçtır. (Every day is a new beginning.)

Tek sınırlama hayal gücündür. (The only limit is your imagination.)

Resimli İngilizce Sözler

"The best revenge is massive success." - Frank Sinatra (En iyi intikam büyük bir başarıdır.)

"The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible." - Arthur C. Clarke (Mümkün olan sınırları keşfetmenin tek yolu, imkansıza doğru gitmektir.)

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Confucius (Yavaş gidiyor olmanız önemli değil, önemli olan durmamanızdır.)

"Don't be afraid to give up the good to go for the great." - John D. Rockefeller (Harikaya gitmek için iyi olanı bırakmaktan korkmayın.)

"The only person you are destined to become is the person you decide to be." - Ralph Waldo Emerson (Olmaya kaderli olduğunuz tek kişi, olmaya karar verdiğiniz kişidir.)

"Difficulties in life are intended to make us better, not bitter." - Dan Reeves (Hayatta karşılaştığımız zorluklar bizi daha iyi yapmak için var, acımasızlaşmak için değil.)

"The best way to predict the future is to create it." - Peter Drucker (Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu yaratmaktır.)

"You miss 100% of the shots you don't take." - Wayne Gretzky (Atmadığınız atışların %100'ünü kaçırırsınız.)

"Don't wait for opportunity. Create it." - George Bernard Shaw (Fırsatı beklemeyin. Oluşturun.)

"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll (Hayatımızın %10'u başımıza gelenlerden, %90'ı nasıl tepki verdiğimizden oluşur.)

İngilizce Güzel Sözler

"The journey of a thousand miles begins with a single step." - Lao Tzu (Binlerce mil yolculuğu, tek bir adımla başlar.)

"Not all those who wander are lost." - J.R.R. Tolkien (Tüm gezenler kayıp değildir.)

"Life is a journey that must be traveled no matter how bad the roads and accommodations." - Oliver Goldsmith (Hayat, yolların ve konaklamaların ne kadar kötü olursa olsun seyahat edilmesi gereken bir yolculuktur.)

"The world is a book and those who do not travel read only one page." - Saint Augustine (Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler sadece bir sayfa okurlar.)

"Two roads diverged in a wood, and I – I took the one less traveled by, and that has made all the difference." - Robert Frost (Ormanda iki yol birbirinden ayrıldı ve ben - Ben az seyahat edilen yolu seçtim ve bu her şeyi değiştirdi.)

"In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine." - Maya Angelou

("Bütün dünyada, senin gibi bana uygun bir kalp yok. Bütün dünyada, benim sana olan sevgim gibi bir sevgi yok." - Maya Angelou)

"Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile." - Franklin P. Jones

("Aşk dünyayı döndürmez; aşk, yolculuğu değerli kılan şeydir." - Franklin P. Jones)

"I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more." - Angelita Lim

("Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra mükemmel olmadığını gördüm ve seni daha da çok sevdim." - Angelita Lim)

"Love is like the wind, you can't see it but you can feel it." - Nicholas Sparks

("Aşk rüzgar gibidir, onu göremezsin ama hissedebilirsin." - Nicholas Sparks)

"The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart." - Helen Keller

("Bu dünyadaki en iyi ve en güzel şeyler görülemez veya duyulamaz, ancak kalple hissedilebilir." - Helen Keller)

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu